Skip to content

Implantologie

Obor, kdy nahrazujeme chybějící zuby titanovým „čepem“ zavedeným do kosti a následnou protetickou náhradou korunky zubu.

 

Rozlišujeme dva druhy implantátů: tvarem válcový implantát (98% všech) nebo tvarem žiletkový (má výhodu v možnosti spojení se zubem, nevýhodu ve velkých nárocích na kvalitu a množství kostí). Cílem je funkční a estetická rehabilitace pacienta.

Provádíme diagnostiku, návrh implantologické terapie a samotné provedení implantace a protetické náhrady chybějících zubů. Používáme český systém fy Lasak, Impladent (www.lasak.cz) a fy Alpha Bio (http://alpha-bio.net/www.nwd.cz).

Výhody:

Alternativa, která šetří Vaše vlastní zuby (nemusíme brousit okolní zuby např. na můstek, když nahrazujeme zub), dásně (nemusíte nosit vytahovací protézu), i Vaše pocity (můžete mít zuby „na pevno“).

 

Na co se nejčastěji pacienti ptají:

Jak dlouho to vydrží?

První 2 roky je úspěšnost celosvětově cca 99%, v 5ti letech cca 96%. Implantát není od Pána Boha či od přírody, je to jen umělá (velmi efektivní) náhrada.

Pacienti mnohdy říkají: “Až mi vypadnou moje zuby nechám si nastřílet ty umělé”. Ale pozor, terapie implantátem má mnohá úskalí. Největší bývá zamyslet se, proč člověk o své zuby přišel (implantát je mnohem citlivější na špatnou hygienu). Bývá to mnohdy časově náročný proces – od ztráty zubu po náhradu implantátem (například někdy půl roku čekáme na zhojení rány po vytržení, další 3 měsíce na vhojení implantátu), pravidelné kontroly hygieny a stavu situace (zpočátku po týdnech, pak pravidelně co půl roku). Implantát na rozdíl od zubu je pevně zafixován v kosti, není v pružném závěsu jako vlastní zub, proto se spojení zubu a klasického válcového implantátu nedoporučuje, což mnohdy omezuje jeho indikaci… Je proto nutné individuálně probrat možnosti implantologické terapie a vybrat nejlepší řešení. V poslední době výrazně vzrostla možnost zhotovení provizorních náhrad na zavedené implantáty. Ke předání provizoria dochází max. do tří dnů od zavedení implantátu. Výsledná cena je sice mírně vyšší, ale konfort okamžité náhrady zubu je velkým pozitivem.

Odpovědnost za rozhodnutí o implantologické terapii je opravdu velmi důležitá! Je třeba se implantátu věnovat více než vlastním zubům.

Jakou mám záruku?

V naší ambulanci je záruka na implantát dva roky.

Kolik to stojí?

Za jeden implantát a protetickou náhradu korunky se platí cca 18 tisíc korun. Další informace naleznete v našem ceníku.

Je to složitá a bolestivá anabáze?

V prvé řadě je to odpovědná záležitost pro obě strany, musí se splnit předepsané protokoly. Každé opomenutí, přeskočení pracovního postupu či tlak na urychlení většinou zhoršuje prognózu implantátu. Zavedení implantátu a další protetické fáze se provádějí ambulantně, v maximálně možném místním znecitlivění (jste při vědomí, píchneme odpovídající množství anestetika do oblasti, kde se implantát zavede). Je to tedy výkon pocitově jednodušší než vytržení zubu.

Co je to sinus lift?

V horní čelisti v zadní části (většinou od zubu č. 4 dále dozadu) je po extrakcích (a následném zhojení) tak tenká kost, že není do čeho implantát zašroubovat. Kost se proto musí dodat. V místě zavedení implantátu se operativně, v místním znecitlivění, obnaží prostor uvnitř čelistní dutiny a dodá se umělá kost tak, aby implantát byl po celé délce zakrytý tímto materiálem a rána se zašije. Musí se poté čekat min 9 měsíců, než dojde ke vzniku nové kosti a spojení s implantátem. Další postup je již standardní (musí se obnažit hrdlo implantátu tak, aby se dal provést otisk a fixace korunky zhotovené v laboratoři).

Co je to augmentace?

Pokud není dostatek kosti pro zavedení implantátu v místě chybějícího zubu, musí se kost doplnit. Většinou se doplní “umělou kostí” v průběhu operačního zavedení implantátu. Trvá několik měsíců, než dojde k přeměně umělé kosti na kost vlastní. Po tuto domu musí být implantát v klidu, nezatížený.

Systém LOCATOR

Pracuje na principu patentního knoflíku. Horní, nebo dolní, totální náhrada zacvakne do konstrukce na implantátu. Protézy jsou sice vytahovací, ale výrazně lépe drží a fungují. Čím více implantátu, tím lépe protéza drží. Minimalně je třeba dvou implantátů.

Brenemarkův můstek

Komplexní náhrada zubů “na pevno” v horní, nebo v dolní čelisti. Na implantáty je připevněna kovová konstrukce a umělé zuby.

Kde najdu další informace?

Rádi Vám situaci vysvětlíme, poskytneme informační letáky a odkazy na internetu.