Skip to content

Péče o dětský chrup

 

Základní termínem je tzv. zubní věk dítěte – tento termín vysvětluje vztah růstu dětí a prořezávání zubů.

Dá se rozdělit do čtyř fází, z nichž každá má své specifika (věkové rozdělení je pouze statisticky orientační, jsou možné individuální odchylky):

 

První fáze: 0-3 roky

V tomto období prořezávají dočasné (mléčné) zuby.

Klademe důraz na pravidelné kontroly u zubního lékaře. Snažíme se v maximálně možné míře předcházet možným rizikům, jako je vznik zubního kazu a vznik ortodontických vad. Poskytujeme informace jak přistupovat k ústní hygieně dítěte, jaké potraviny skýtají zvýšené riziko vzniku kazu atd. Spolupráce dětského pacienta je v tomto období velmi diskutabilní, proto klademe důraz na prevenci. Je lepší opravdu problémům předcházet než je v tomto období řešit!

 

Druhá fáze: 3-6 let

V tomto období mléčné zuby slouží na plný výkon.

Častěji řešíme nejčastěji problémy související s výskytem zubního kazu a jeho následků, a také vzniklé ortodontické vady. Spolupráce dítěte je taktéž malá. Pokud je to jen trochu možné snažíme se mléčné zuby plombovat. Bohužel anatomie mléčných zubů je jiná než u dospělých a kazivé procesy dokáží daleko rychleji postihnout zubní nerv, proto mnohdy není jiná alternativa než vytržení mléčného zubu.

 

Třetí fáze: 6-12 let

V tomto období dochází k postupné výměně mléčných zubů za zuby stálé.

Kontrolujeme zejména správné prořezávání zubů, trháme ty mléčné zuby, které ohrožují prořezávající se stálé zuby a opět klademe důraz na správnou hygienu.

 

Čtvrtá fáze: 12-18 let

V tomto období dochází k dozrávání tvrdých zubních tkání a stabilizaci poměrů v puse.

Stálé zuby jsou již prořezány a tzv. dozrávají co do kvality a odolnosti. Je to období, kdy je nutné mít na paměti diagnostiku ortodontických vad. Je to také počátek období, kterému já osobně říkám období „hříchů mládí“. Díky rozvíjející se osobnosti dítěte hrozí riziko ztráty zájmu o kvalitní ústní hygienu. Protože tvrdé zubní tkáně jsou v tomto období nezralé, probíhá zubní kaz rychleji než u dospělého. Je důležité pravidelně navštěvovat ordinaci zubního lékaře a problémům předcházet, či je řešit v zárodku. Následky „období hříchů mládí“ se totiž ponesou celý zbytek života.